Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu SpyMarket s.r.o., Špitálska 22, Michalovce 071 01, IČO: 46976477, IČ DPH: SK2023674939 zapísaného v OR OS KE I, odd. Sro,vl.č. 31429/V, (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.1 Predávajúci/prevádzkovateľ - predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť SpyMarket s.r.o., Špitálska 22, Michalovce 071 01, IČO: 46976477, IČ DPH: SK2023674939 zapísaného v OR OS KE I, odd. Sro,vl.č. 31429/V, email: info@spionsvet.sk, Tel. kontakt: 0915 144 333.

1.2. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.3 Podnikateľ :

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • osoba, ktorá vo svojej objednávke uvedie pri svojich údajoch  IČO 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy
2.1 Kupujúci – spotrebiteľ - ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim/prevádzkovateľom. Predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom Prijatie objednávky na zadaný email kupujúceho, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.2 Kupujúci – podnikateľ - ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. 

 

3. Predmet kúpy

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, ktorý je predmetom kúpy, najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však predávajúci/prevádzkovateľ nemá tovar skladom (o čom zákazníka informuje emailom alebo telefonicky), zaväzuje sa tovar dodať najneskôr do 30 dní od uhradenia ceny v uvedenej objednávke.

Kupujúci/zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré predávajúci/prevádzkovateľ nevie ovplyvniť, a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci).

 

4. Kúpna cena

Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH.

 

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.spionsvet.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (GLS) alebo na pošte. Príplatok: 1 euro
 • Online platba kartou - Platbu vykonáte bezpečne cez platobnú bránu Comgate. Platobná brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro ako aj stravenkové a benefitné karty Chèque Déjeuner, Edenred, Lidl.
 • Bankovým prevodom - ak si zvolíte platbu bankovým prevodom, potom vám informácie potrebné k prevodu zašleme na e-mail.

 

6. Dodacie podmienky

 

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednaný tovar vám bude doručený do 1-2 pracovných dní od objednania zásielky. Pri platbe prevodom  alebo pri platbe kartou, tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet vo väčšine prípadov nasledujúci pracovný deň.

 

 

Cena dopravy Slovenskou poštou: 

Doručenie na adrešu poštovým doručovateľom do 2-3 pracovných dní - 3.90€

 

Cena dopravy kuriérskou spoločnosťou GLS:

Doručenie kuriérom GLS na adresu do 24 hodín po celom Slovensku - poštovné 3.90€

Cena dopravy Packeta.sk:

Doručenie na výdajné miesto alebo Z-BOX do 1-2 pracovných dní po celom Slovensku

 • pri objednávke do 29 EUR: 2,49 EUR
 • pri objednávke nad 30 EUR: poštovné zadarmo

 

Cena dopravy Packeta kuriér: 

Doručenie kuriérom Packeta na adresu do 1-2 pracovných dní po celom Slovensku - poštovné 4.99€

Zásielky sú zasielané na Vašu adresu diskrétne, aby nebolo možné odhaliť z akej spoločnosti Vám prišiel balík. Meno odosielateľa na balíku: Ing. Gabriela Kosťová

7. Odstúpenie od zmluvy

Vyplňte prosím formulár, ktorý nájdete tu:  Formulár na odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiťeľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči /napr. mailom./. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny, pre urýchlenie komunikácie aj telefonický kontakt resp. email. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu tovar spolu s pôvodným príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie v originálnom obale. Tovar odporúčame posielať doporučene, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku).

Tovar musí byť kompletný, neporušený, v originálnom obale a dokladom o kúpe !!! V originálnom obale, bez mechanického opotrebenia, schopný ďalšieho predaja  - všetko príslušenstvo (doklady, príslušenstvo).

POSTUP:

 

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete

   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

   - Číslo účtu, na ktoré vám budú peniaze vrátené,

   - Číslo faktúry,

   - Váš podpis a dátum.

 

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

 

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

 

5.) Adresa pre doručenie :

 

Spionsvet

1. Mája 8

07301 Sobrance

 

 

Vrátenie tovaru cez Packetu 
V prípade, že máte záujem vrátiť tovar cez Packetu - je to možné a to tak, že vyhľadáte najbližšie výdajné miesto Packety, na ktorom odovzdáte tovar a nahlásite kód pre spätnú zásielku - 90606792.
Odovzdáte balík a vezmete si potvrdenie o odovzdaní balíka. Pri odovzdávaní balíka na výdajnom mieste NIČ NEPLATÍTE. 
O prijatí vráteného balíka budete informovaný emailom. Vrátenie peňazí je zvyčajne do 14 dní od prijatia vráteného tovaru.
Vrátenie tovaru cez PACKETU je spoplatnené sumou 2,50€. Táto suma Vám bude odrátaná od sumy za vrátený tovar. 
 
 
 

 

V prípade, že si prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vrateného tovaru odpočítavame poplatok slovenskej pošty a to:

Vrátená suma nepresahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 3.10 EUR.

Vrátená suma presahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 3.30 EUR.

 

Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

 

Podľa spomínaného zákona sme Vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na Váš bankový účet alebo poštovou poukážkou.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim alebo ak bol tovar zasielaný do zahraničia so zvýšenou tarifou poštovného. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,napr.spy slúchadla,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

d ) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo softvéru (pri kúpe softvéru máte max. 3 dni na skúšku) 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝ JE PODNIKATEĽ

Podnikateľ nemôže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.).

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, prešlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. 

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní má koncový spotrebiteľ. Z dôvodu nákupu na IČO, podľa platných všeobecných obchodných podmienok Vám ponúkame náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim.
Náhradné odstúpenie je ponúknuté s ponížením o 20% z celkovej ceny zariadenia.
 

Robíme výnimky, pokiaľ nie ste so zariadením spokojný alebo v prípade nefunkčnosti. O tejto skutočnosti nás musíte kontaktovať bezodkladne  v deň prevzatia a to telefonicky +421915 144 333 alebo emailom: info@spionsvet.sk

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť,

b) tovar sa už nevyrába resp. nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.

 

8. Výmena tovaru

POSTUP:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

2.) Priložte list, kde uvediete:

   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

   - názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktieť názov, kód produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.

   - číslo faktúry,

   - Váš podpis a dátum.

3.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/

4.) Adresa pre doručenie :

 

Spionsvet

1. Mája 8

07301 Sobrance

 

Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 2,8 €.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

 

 

 

9. Reklamačné podmienky

1. Podľa § 619 zákona č. 40/1964 /Občiansky zákonník/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. 

2. Záručná doba:

- u kupujúceho - fyzická osoba/nepodnikateľ všeobecne platí záruka 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim (na základe Občianskeho zákonníka).

- u kupujúceho - právnická osoba/podnikateľ - platí záruka 12 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim (na základe Obchodného zákonníka), v prípade, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak.

Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby máte právo na reklamáciu.

 

Reklamácie nám prosím doručte poštou alebo osobne na adresu :

 

Spionsvet

1. Mája 8

07301 Sobrance

 

- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.

- Priložte kópiu dokladu o kúpe - faktúru, ktorá zároveň slúži ako ako záručný list.

- Môžete si stiahnúť náš Reklamačný protokol, kde môžete uviesť popis závady.

- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar.

- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie

3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

4.

4.1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim (ako mechanické poškodenie skla, púzdra, remienka alebo náramku),
 • ak vada tovaru vznikla vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

5.Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru za nový tovar

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba.

Ak spotrebiteľ pošle takýto výrobok na odborné posúdenie a odborným posúdením preukáže, že výrobok má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.

Náklady na odborné posúdenie
Z hľadiska nákladov, ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

7. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru alebo poštou v listinnej podobe.

 

 

10. Záručné podmienky

 • Dĺžka záručnej doby pre kupujúceho – spotrebiteľa  v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými  Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou, kuriérom alebo na pobočku Zásielkovne, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra, poštového doručovateľa alebo na pobočke Zásielkovne.
 • Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou, kuriérom alebo na pobočku Zásielkovne, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra, poštového doručovateľa alebo na pobočke Zásielkovne.

 

 

Záruka na akumulátory a batérie

Životnosť batérií

V prípade batérií  sa záruka vzťahuje na chyby materiálu a na konštrukčné chyby, avšak záruka sa nevzťahuje na ich kapacitu a životnosť. Znižovanie kapacity totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérie. Vzhľadom na to, že k opotrebovaniu dochádza pri bežnom používaní tovaru, záruku je možné uplatniť iba pri poškodení batérie. Životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, ale aj so spôsobom nabíjania, vybíjania a uskladnenia. Jedná sa ale o životnosť batérie, nie o jej záručnú dobu! Záručnú dobu však nemožno zamieňať za životnosť výrobku.

 

 

11. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má nakupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@spionsvet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

 

12. Neprevzaté zásielky

 

V zmysle zákona č. 102/2014 spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na stranke predavajúceho v rámci článku IV Obchodných podmienok.

Pokiaľ spotrebiteľ písomne odstúpi od zmluvy, tak hradí iba náklady na vrátenie tovaru.  Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy (svoje právo neuplatní u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči), ale iba neprevezme zásielku, má predávajúci právo vymáhať od spotrebiteľa náklady na spätnú prepravu tovaru. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky. 

 

13. Ochrana osobných údajov

 

Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú používania e-shopu. Prečítajte si prosím tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „POS“).

Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť SpyMarket s.r.o., Špitálska 22, Michalovce 071 01, IČO: 46976477, IČ DPH: SK2023674939 zapísaného v OR OS KE I, odd. Sro,vl.č. 31429/V (ďalej len „SpyMarket“).

Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých SpyMarket poskytujete svoje Osobné údaje a o spôsobe akým SpyMarket nakladá s Osobnými údajmi, ktoré o Vás získa.

Vzhľadom na skutočnosť, že k uskutočneniu zakúpeniu tovaru cez e-shop je nevyhnutné poskytnúť SpyMarket Vaše Osobné údaje minimálne v rozsahu potrebnom na Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany (meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa a telefónne číslo) je pre používanie e-shopu nevyhnutné aby ste odsúhlasili podmienky uvedené v týchto POS. Pred schválením týchto POS Vás ale žiadame o ich podrobné preštudovanie a zváženie, či súhlasíte so všetkými časťami týchto POS, nakoľko odsúhlasím týchto POS vyjadrujete Váš súhlas so všetkými časťami týchto POS. Pokiaľ by ste nesúhlasili alebo by ste neboli spokojní s niektorou časťou týchto POS, nemôžete schváliť tieto POS a používať e-shop.

Pre úplne poskytnutie našich služieb, je nevyhnutné zbierať a uchovávať o vás základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). Zaväzujeme sa, že pri používaní vašich údajov sa budeme riadiť týmto zákonom a zaobchádzať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Tiež sa zaväzujeme, že vaše osobné údaje budeme spracovávať s dobrými mravmi a nebudeme porušovať ZnOOÚ ani nijako obchádzáť právne predpisy. Pre úspešné vytvorenie objednávky, ako aj jej doručenie je však nevyhnutné poskytnutie základných údajov, ktoré sme identifikovali nižšie.

Dôvody, prečo zbierame vaše osobné údaje

Cieľ Typ dát Dôvod spracovávania

Registrácia ako nového zákazníka

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Spracovanie a doručenie vašej objednávky, čo zároveň obsahuje: spracovanie platby, poplatky

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Finančné údaje

(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Údaje pre zabezpečenie splatenia pohľadávok voči nám

Spracovanie nášho vzájomného vzťahu, čo zároveň môže obsahovať:

Notifikácia o zmene Obchodných podmienok alebo Ochrany osobných údajov, Dopytovanie recenzie alebo vyplnenie dotazníka

a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Údaje k účtu

(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem - pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby

Správa a ochrana nášho podnikania a tejto web stránky (vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovanie, údržba systému, zákaznícka podpora, reportovanie a ukladanie dát)

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Technické údaje a údaje o používaní

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem - pre zabezpečenie bezbečnosti našej stránky, zabezpečenia informácií o vás - našich zákazníkoch, pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb

Poskytovanie relevantného obsahu na web stránke a reklamy a meranie alebo vyhodnocovanie efektívnosti reklamy, ktorú vám poskytujeme

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Údaje k účtu

(d) Technické údaje a údaje o používaní

(e) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Oprávnený záujem - pre skúmanie ako vy - naši zákazníci využívate naše webstránky, pre zlepšenie používania našich stránok, pre prípravu a správu našej marketingovej stratégie

Využitie analýzy dát na vylepšenie našej web stránky, produktov alebo služieb, marketingu a komunikácie s vami, vzťahu a celkového požívania

(a) Technické údaje a údaje o používaní

Oprávnený záujem - pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby

Vytváranie návrhov a odporúčaní pre vás o tovare alebo službách, ktoré môžu byť vo vašom záujme

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Technické údaje a údaje o používaní

(d) Údaje k účtu

Nevyhnutné pre náš oprávnený záujem - pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb a získavanie spätnej väzby

Komunikácia a posielanie všeobecných reklamných ponúk

a) Kontaktné údaje

b) Osobné údaje

Oprávnený záujem - posielanie komunikácie o novinkách, zľavách a akciách na eshope SpionSvet.sk

Komunikácia a posielanie personalizovaných reklamných ponúk

a) Kontaktné údaje

b) Osobné údaje

c) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Oprávnený záujem - posielanie komunikácie a špecializovaných ponúk šitím na mieru zákazníka podľa jeho aktivity na eshope SpionSvet.sk

 

Typ dát Aké dáta zbierame

Osobné údaje

Krstné meno, priezvisko, uživateľské meno, dátum narodenia (deň, mesiac), pohlavie

Kontaktné údaje

Fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefónne číslo

Finančné údaje

Číslo účtu

Technické údaje a údaje o používaní

IP adresa, typ prehliadača, zariadenie, operačný systém, poloha, a ďalšie dáta, ako používate našu stránku

Údaje k účtu

Používateľské meno, heslo, história objednávok, záujmy, spätná väzba, a iná komunikácia

Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Údaje a preferencie o vás pri príjimaní marketingového materiálu od nás alebo tretích stranách a tiež všetka komunikácia s vami

 

Všetky vyššie uvedené údaje sú uložené v chránenej databáze na serveri, aby ste už pri ďalšom nákupe ich nemuseli znova vypĺňať. Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v sekcii Login / Registrovaní zákazníci. 

Spymarket môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby vám uľahčila používanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Bližšie informácie o “cookies” nájdete na tejto stránke.

Pri nákupe v našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vášho bankového účtu.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.spionsvet.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti Login / Registrovaní zákazníci.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (meno, email, tel.č. a adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S - meno, priezvisko, adresa doručenia - za účelom odoslania vašej objednávky

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

Packeta s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, IČ DPH: SK2120099014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka vl.č.vl.č. 105158/B

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

 

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Ak chcete zrušiť spracovanie vašich osobných údajov za účelom prispôsobovania nákupného správania, reklamy a ponuky, môžte nás kontaktovať na info@spionsvet.sk

Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich vymazanie. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku).

Bezodkladne po vašom kontaktovaní so záujmom o zrušenie spracovania osobných údajov SpyMarket s.r.o.. zabezpečí blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Vašej registrácie na stránkach www.minikam.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je SpyMarket  s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ak sa chcete dozvedieť aké všetky údaje o vás zbierame, či su správne, kontaktujte nás na info@spionsvet.sk

14. Autorské práva

Obsah tejto webovej stránky /www.spionsvet.sk/ je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti Spymarket s.r.o. Dane práva upravuje zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“). Použitie a kopírovanie všetkých materiálov vrátanie fotografií a textov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. V zmysle § 24 Autorského zákona je zakázané kopírovanie a iné použitie akejkoľvek časti obsahu tejto webovej stránky na priame či nepriame obchodné účely iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania. Použitie akýchkoľvek údajov tejto webovej stránky iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania s ním napĺňa skutkovú podstatu nekalosúťažného konania uvedeného v § 44 ods. 1 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a je zakázané. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu, v zmysle § 53 Obchodného zákonníka, požadovať od rušiteľa primerané zadosťučinenie vrátane peňažného, ďalej tiež náhradu spôsobenej škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. 

Porušenie autorského práva je v zmysle § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. trestné, pričom páchateľovi takéhoto trestného činu môže byť uložený trest odňatia slobody na 3 - 8 rokov.

Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.03.2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

UPOZORNENIE 1: Na tejto stránke sa nachádza zariadenie nehomologované v SR a jeho použitie je zakázané. Zariadenie je určené na predaj do zahraničia. Použitie v SR na vlastné riziko. Pred použitím je dôležité sa zoznámiť s podmienkami (právo, tech. predpisy, vyhlášky a pod.) pre prevádzkovanie tohto výrobku v danom štáte. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien a úpravu designu výrobku. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia týchto výrobkov na nelegálne účely, resp. použitia na území Slovenskej republiky.

UPOZORNENIE 2: Niektoré zariadenia môžu obsahovať zvukové stopy alebo skúšobné nahrávky.

UPOZORNENIE 3: Niektoré fotografie na tejto stránke sú len ilustračné.

MenuX

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavenie OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Nevyhnutné cookies

Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na prianie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.

Analytické cookies
Vypnuté Zapnuté
Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich internetových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
Google Analytics - analytická návštevnosť

Personalizované cookies
Vypnuté Zapnuté
Personalizované cookies

Používame taktiež súbory cookie a ďalšie technológie, aby sme prispôsobili náš obchod potrebám a záujmom našich zákazníkov a pripravili tak pre Vás výnimočné nákupné skúsenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie sa môžeme vyvarovať vysvetľovaniu nežiaducich informácií, ako sú nezodpovedajúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať vám dodatočné funkcie, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.

Marketingové cookies
Vypnuté Zapnuté
Marketingové cookies

Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Pokiaľ nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených Vašim záujmom.